Mastergradseksamen Anette Lima Hansen

Uforlikelighet ved parallellinfusjon av legemidler til pediatriske pasienter


Interne veiledere: Ingunn Tho og Helene Jonassen

Ekstern sensor: Katerina Nezvalova-Henriksen

Intern sensor: Else-Lydia Toverud

Ekstern sensor: Jørgen Brustugun

Publisert 4. juni 2018 13:03 - Sist endret 4. juni 2018 13:03