Mastergradseksamen Gorica Deric

Tittel: Apotekansattes erfaringer og holdninger til egenbehandling av halsbrann

Intern veileder: Ingunn Björnsdottir

Ekstern veileder: Åse Storfjell-Olven

Intern sensor: Sverre Arne Sande

Ekstern sensor: Lone Holst, UiB

Publisert 3. juli 2018 11:02 - Sist endret 3. juli 2018 11:02