Mastergradseksamen Hajar Chairi

Uønskede hendelser knyttet til legemiddelhåndtering av antibiotika i spesialisthelsetjenesten


Intern veileder: Anne Gerd Granås

Ekstern veileder: Ellen Hagesæther

Intern sensor: Stig Pedersen-Bjergaard

Ekstern sensor: Astrid Johnsen

Publisert 24. mai 2018 07:44 - Sist endret 24. mai 2018 07:44