Mastergradseksamen Karina Eckell Skåre

Neste generasjon radiofarmaka - Potensiell ny behandling av HER-2 positiv brystkreft med terbium-161


Intern veileder: Hanne Hjorth Tønnesen

Eksterne veiledere: Ellen Mengshoel Brevik, Olaug Hjelstuen og Sindre Hassfjell

Intern sensor: Stig Pedersen-Bjergaard

Ekstern sensor: Anders Svadberg

Publisert 24. mai 2018 07:17 - Sist endret 24. mai 2018 07:17