Mastergradseksamen Karoline Hansen

Utvikling av analysemetode for fri fraksjon av midazolam for å studere effekt av hemodialyse på CYP3A-aktvitet i pasienter med nyresvikt


Interne veiledere: Hege Christensen, Erlend Johannessen Egeland og Ida Robertsen

Intern sensor: Kari Tvete Inngjerdingen

Ekstern sensor: Cecilie Johannessen Landmark

Publisert 29. mai 2018 08:12 - Sist endret 29. mai 2018 08:12