Mastergradseksamen Laavanyaah Rajakumar

Behandling av post-transplantasjonsdiabetes mellitus hos nyretransplanterte pasienter

- Interimanalyse av sikkerhet og effekt ved bruk av empagliflozin (EMPA-RenalTx studien)


Intern veileder: Anders Åsberg

Intern sensor: Eili Tranheim Kase

Ekstern sensor: Pål Falck

Publisert 25. mai 2018 14:11 - Sist endret 25. mai 2018 14:11