Mastergradseksamen Mandana Yadollahi

Tittel: Hemming av lysosomale cysteinproteaser ved fotodynamisk terapi (PDT)

Interne veiledere: Rigmor Solberg, Harald T. Johansen og Kristian Berg

Intern sensor: Pål Rongved, UiO

Ekstern sensor: Vigdis Aas, OsloMet

Publisert 27. feb. 2018 06:35 - Sist endret 27. feb. 2018 06:35