Mastergradseksamen Mariam Bayar Korkosh

Feil og avvik ved legemiddelhåndtering av antitrombotiske legemidler i spesialisthelsetjenesten


Intern veileder: Anne Gerd Granås

Ekstern veileder: Ellen Hagesæther

Intern sensor: Stig Pedersen-Bjergaard

Ekstern sensor: Astrid Johnsen

Publisert 24. mai 2018 07:41 - Sist endret 24. mai 2018 07:41