Mastergradseksamen Øystein Arne Johnsen Rusten

Utvikling av neste generasjon radiofarmaka - Terbium-161 bundet til et målsøkende molekyl

Intern veileder: Hanne Hjorth Tønnesen

Eksterne veiledere: Olaug Hjelstuen, Ellen Mengshoel Brevik og Sindre Hassfjell

Intern sensor: Trond Vidar Hansen

Ekstern sensor: Anders Svadberg

Publisert 13. aug. 2018 08:31 - Sist endret 13. aug. 2018 08:31