Mastergradseksamen Tor Halvor Johansen

Vanlige reseptpliktige legemidler og deres rolle i kreftutvikling - en litteraturstudie


Intern veileder: Hege Thoresen

Ekstern veileder: Bettina Kulle Andreassen

Intern sensor: Hilde Barsett

Ekstern sensor: Robert Løvsletten Smith

Publisert 1. juni 2018 11:08 - Sist endret 1. juni 2018 11:08