2019 - Side 2

Tid og sted: 4. juni 2019 11:0012:00, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Påvirker endret aktivitet av diacylglyserol acyltransferase 1 og 2 glukosemetabolismen i humane skjelettmuskelceller?

Tid og sted: 4. juni 2019 09:0010:00, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Funksjonen av Plin2 i muskel og lever

Tid og sted: 3. juni 2019 13:0014:00, FAI 298

Tittel: Synthesis and evaluation of new dual inhibitors for c-Met and Wnt

 

Tid og sted: 3. juni 2019 12:0013:30, Fysikkbygningen 279

Tittel: Den sink-chelaterende adjuvansforbindelsen ZN148 - Effekt på biofilm av metallo-beta-laktamase produserende Escherichia coli

Tid og sted: 3. juni 2019 11:3013:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Kan inhalasjonsveiledning og utskrivningstjeneste for kolspasienter på Lungemedisinsk sengepost bidra til færre reinnleggelser? - En pilotstudie

Tid og sted: 3. juni 2019 11:0012:30, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Phenotypic Characterization of Primary Human Pancreatic Adenocarcinoma Cell Lines

Tid: 3. juni 2019 09:3011:00

Tittel: Magnetic Molecularly Imprinted Polymers as a Tool in LC-MS/MS Protein Analysis: Characterization and method development

Tid og sted: 3. juni 2019 09:0011:00, Seminarrom 086, Gydas vei 8

Tittel: Metabolisme i pankreasceller: Forskjeller mellom kreftcellelinjen Panc-1 og humane primære epitelceller fra pankreas (hPEC)

Tid og sted: 3. juni 2019 09:0011:00, Rom 297 FAI

Tittel: From univariate to multivariate evaluation of 3D printing parameters of solid dosage forms

Tid og sted: 3. juni 2019 09:0010:30, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Kan veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler påvirke symptombyrde og inhalasjonsteknikk hos personer med kols innlagt på sengepost? - En randomisert, kontrollert pilotstudie

Tid og sted: 29. mai 2019 13:0014:00, FAI 298

Tittel: Variasjon i serotonintransportørgenet SLC6A4

og betydningen for terapisvikt av escitalopram

Tid og sted: 29. mai 2019 10:0011:00, Farmasøytisk inst. 298

Tittel:

 

Kombinert betydning av CYP2C19- og CYP2D6-genotype for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram

 

Tid og sted: 29. mai 2019 09:0011:00, 298 Farmasøytisk inst.

Tittel: Solid lipid nanoparticle-loaded buccal films: Initial stages in the development of a novel paediatric formulation

Tid og sted: 28. mai 2019 13:0014:30, Farmasøytisk institutt 297

Tittel: Betydning av kombinasjonsbruk med valproat for serumkonsentrasjoner av klozapinmetabolitter og risiko for terapisvikt ved klozapinbehandling

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0013:30, Farmasøytisk Institutt grupperom 298B

Tittel: INHALASJONSVEILEDNING I APOTEK "Er det variasjon i tjenestefarmasøyters bedømmelse av inhalasjonsteknikk?"

Tid og sted: 24. mai 2019 09:3012:00, Fysikkbygningen 279

Tittel: Nye Analoger av Anticancer-forbindelsen 2-Metoksyøstradiol

Tid og sted: 24. mai 2019 09:0010:00, Farmasibygningen 298B

Tittel:

Developing a human cerebral organoid ischaemia model to investigate the response of oligonendocytes

Tid og sted: 20. mai 2019 13:3014:00, Farmasøytisk institutt 298

Tittel: Formulering og fremstilling av fluorholdige liposomer til potensiell bruk i karies- og erosjonsprofylakse

Tid og sted: 15. mai 2019 11:0012:00, Farmasøytisk kjemi BL25

Tittel:

Isolering og karakterisering av bioaktive forbindelser fra Ficus platyphylla, en africansk medisinplante

 

Intern veileder: Helle Wangensteen, Karl Egil Malterud

Ekstern sensor: Torgils Fossen

Intern sensor: Max DiCagno

Tid og sted: 9. mai 2019 12:1514:00, Rom 297 Farmasibygningen

Masterstudent Jelena Komnenic vil torsdag 9. mai presentere sin masteroppgave i farmasi:

Electromembrane extraction followed by smartphone detection methamphetamine- A feasbility study

Intern veileder: Stig Pedersen- Bjergaard. Magnus Saed Restan. Marthe Lid

Ekstern sensor: Åsmund Larsen

Intern sensor: Pål Rongved

Tid og sted: 11. mars 2019 10:0012:00, Rom 450, Gydas vei 8

Tittel: Uaktuelle og doble resepter i Reseptformidleren "Pasientens legemiddelliste" som en mulig fremtidig løsning

Tid og sted: 28. feb. 2019 09:3011:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Polymer-coated liposomes with potential of hydrating dry mucous membranes

Tid og sted: 30. jan. 2019 10:3012:30, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Kartlegging av tilberedning av parenterale legemidler utført av sykepleiere på avdeling for Nyfødte ved Akershus Universitetssykehus