Mastergradseksamen Fahiza Arifi

Tittel: Effekt av hemodialyse på CYP3A-aktivitet i pasienter med terminal nyresvikt


Veileder: Hege Christensen, Ida Robertsen

Intern sensor: Liv Mathiesen

Ekstern sensor:Tore Haslemo

Publisert 16. mai 2019 11:27 - Sist endret 16. mai 2019 11:39