Mastergradseksamen Huan Bao Ngo

Tittel: Microsampling i kombinasjon med tryptisk proteolyse og epitopfisking før LC-MS/MS analyse


Veileder: Trine Grønhaug Halvorsen, Leon Reubsaet

Intern sensor:Harald TJ

Ekstern sensor:Milaim Pepaj

Publisert 20. mai 2019 12:52 - Sist endret 20. mai 2019 12:53