Mastergradseksamen Lisa Spiering

Tittel: Skjelettmuskelceller isolert fra musculus vastus lateralis og musculi interspinales har ulike egenskaper i kultur

Veileder:Hege Thoresen, Arild Rustan og Eili Tranheim Kase

Intern sensor:Max di Cagno

Ekstern sensor:Sissel Beate Rønning

Publisert 20. mai 2019 11:19 - Sist endret 20. mai 2019 11:19