Mastergradseksamen Maria Ilyas

Tittel: Kort- og langtidseffekt av gastrisk bypass-operasjon på in vivo CYP3A-aktivitet i pasienter med sykelig overvekt

Veileder(e):Hege Christensen, Ida Robertsen

Intern sensor:Liv Mathiesen

Ekstern sensor:Tore Haslemo

Publisert 29. mai 2019 13:42 - Sist endret 29. mai 2019 13:42