Mastergradseksamen Marie Hermansen Mørk

Tittel: Nye sink-chelaterende forbindelser som mulige nye legemidler mot antibiotisk resistens (ZinChel)


Veileder:Pål Rongved, Alexander H. Åstrand

Intern sensor:Henrik Schultz

Ekstern sensor:Eirik Sundby

Publisert 20. mai 2019 12:37 - Sist endret 20. mai 2019 12:39