Mastergradseksamen Marit Li

Tittel:Utvikling av elektromembranekstraksjon-chip koblet direkte til kapillærelektroforese


Veileder:Stig Pedersen-Bjergaard

Intern sensor:Kari T. Inngjerdingen

Ekstern sensor:Terje Vasskog

Publisert 20. mai 2019 12:45 - Sist endret 20. mai 2019 12:45