Mastergradseksamen Maryam Jehad Khalil Houji

Tittel: Pektiner i tomat ved modning

Veileder: Hilde Barsett, Kari Inngjerdingen

Intern sensor: Stig Pedersen B.

Ekstern sensor: Svein Haavik

Publisert 20. mai 2019 08:48 - Sist endret 20. mai 2019 08:48