Mastergradseksamen Niloufar Mozaffari

Tittel: Sikkerhetsfarmakologiske studier av antidepressiva- mulige effekter in vivo og i nevronkulturer


Veileder: Ragnhild Paulsen, Mussic Hadera

Intern sensor: Harald TJ

Ekstern sensor:Cecilie Johannesen Landmark

Publisert 20. mai 2019 12:29 - Sist endret 20. mai 2019 12:29