Mastergradseksamen Nora Asadi

Tittel: Feil og avvik ved legemiddelhåndtering av smertestillende legemidler i sykehus

Intern veileder: Anne Gerd Granås og Ellen Hagesæther

Intern sensor: Ragnhild Elisabeth Paulsen

Ekstern sensor: Astrid Johnsen

Publisert 6. nov. 2019 13:03 - Sist endret 13. okt. 2020 10:03