Mastergradseksamen Stian Holm Skjelberg

Tittel:Effekten av oksaliplatin og pregabalin i mus og PC-12 celler

Effects of Oxaliplatin and Pregabalin in Mice and PC-12 Cells

 

Veiledere:Hege Thorsen, Arild Rustan, Fred Haugen

Intern sensor: Hege Christensen

Ekstern sensor: Vigdis Aas

 

Publisert 18. juni 2019 10:43 - Sist endret 25. juni 2019 09:35