Mastergradseksamen Triske Woshyar Salih

Tittel: Prenatal eksponering for metadon eller buprenorfin og effekt på proteiner viktige for læring og hukommelse. In vivo og ex vivo studier i rotte


Veileder: Jannike M. Andersen

Intern sensor: Helene Jonassen

Ekstern sensor: Ane Gedde-Dahl

Publisert 20. mai 2019 13:28 - Sist endret 9. okt. 2019 12:47