Mastergradseksamen Mustafa Mahamed Awale

Tittel: Studier av kjønnshormoner på differensiering av stamceller til osteoblaster og regulering av cysteinproteasene legumain og cathepsin B


Veileder: Harald Thidemann Johansen, Rigmor Solberg

Intern sensor: Ragnhild Paulsen

Ekstern sensor: Vigdis Aas

Publisert 16. mai 2019 11:34 - Sist endret 16. mai 2019 11:42