Hvorfor velge farmasi?

Er du interessert i helse, biologi og kjemi?

På farmasistudiet blir du ekspert på legemidler.

Visste du at:

  • Legemidler er samfunnets viktigste verktøy for å behandle sykdommer
  • Som farmasøyt kan du veilede leger, sykepleier og pasienter i hvordan legemidlene bør brukes
  • Du kan være med på å utvikle nye legemidler og vaksiner

Hvofor bli farmasøyt?

  • Ettertraktet på jobbmarkedet
  • Bra startlønn
  • Jobb i legemiddelindustri, forskning, sykehus, offentlige etater eller apotek
  • Jobb hvor som helst i verden

Studere farmasi ved UiO?

Vi tilbyr et 5-årig integrert masterstudium.

Les mer på programsidene våre:

Farmasi (master - 5 år)