2013

Publisert 18. des. 2013 12:40

Alle levende celler trenger sink. Ved å regulere tilgangen til sink har forskere kommet på sporet av en mirakelmedisin mot diabetes, kreft og antibiotikaresistente bakterier.

Publisert 9. des. 2013 13:18

En væske som hardner til et implantat inne i kroppen, vil kunne dempe narkomanes rustrang i opptil et halvt år.

Publisert 27. nov. 2013 11:31

Hver tredje gravide kvinne med en kronisk sykdom tar ikke medisinene sine slik legen har anbefalt.

Publisert 31. okt. 2013 10:45

Tiofenoner hindrer kommunikasjon mellom bakteriene i en biofilm. Stoffene er utviklet i et samarbeid med forskere på Institutt for oral biologi.

Publisert 28. okt. 2013 11:12

Tre år gamle barn hadde atferdsproblemer og dårligere grovmotorikk fordi mor spiste paracetamol i mer enn fire uker under graviditeten.

Publisert 22. okt. 2013 09:56

Det viser analyse av nesten 60 000 norske kvinner.

Publisert 9. okt. 2013 14:08

Nobelprisen i kjemi for 2013 gikk til Martin Karplus, Michael Levitt and Arieh Warshel "for the development of multiscale models for complex chemical systems".

Publisert 8. okt. 2013 16:08

Årets Nobelpris ville ikke vært mulig uten oppdagelsen av Higgs-partikkelen ved ATLAS og CMS. Fysikere og teknikere ved UiO har gitt vesentlige bidrag.

Publisert 27. sep. 2013 12:13

I Mali er gravide kvinner avhengige av medisinmenn. Norske forskere har studert hjelpen disse gir. Nå samarbeider de om å gjøre den bedre.

Publisert Sep. 27, 2013 11:47 AM

Årets  Birkelandspris er tildelt Jonathan Marc Polfus for hans avhandling " Nitrogen in Oxides - Electrical Characterization and Computational Studies of Defect Equilibria and Electronic Structure". Prisen på 100.000 kroner. 

Publisert 28. aug. 2013 16:10

Metoden kan forutsi hvilke pasienter som kommer til å respondere på behandlingen gjennom tilbakegang av kreften og forlenget overlevelse.

Publisert 15. aug. 2013 14:45

Det fins for få helsearbeidere med god nok kunnskap til å dekke landets behov for HIV-behandling. Dette problemet har Karine Wabø Ruud kartlagt i sin doktorgradsavhandling i samfunnsfarmasi.

Publisert 8. aug. 2013 13:11

Fossiler av pollen fra bartre i Cheirolepidiaceae familien kan avsløre tilpasninger til endret miljø i overgangen fra Trias til Jura. Perioden var preget av massutryddelser av arter. Sedimentene viser at pollen fra bartreet Cheirolepidiaceae ikke minket eller ble redusert i størrelse, og de fikk mutasjoner. Man antar også at gendobling gjorde bartreet bedre rustet til å tilpasse seg ulike vanskelige miljøer.

Publisert 7. aug. 2013 09:34

Ny kunnskap viser at gravide kan bruke andre triptaner enn sumatriptan, som viser seg ikke nødvendigvis å være det beste alternativet.

Publisert 2. juli 2013 16:03

Som en vitenskapens Kaba ligger Cern og lokker mellom Genève-sjøen og Jura-fjellene.

Vi dro på pilegrimsferd til laboratoriet som fant Higgs' partikkel.

Publisert 17. juni 2013 12:22

Over 1000 pasienter vil årlig kunne ha nytte av behandlingen, ikke minst gjelder dette mange barn med kreft.

Publisert 28. mai 2013 15:20

Fremtidens olje må pumpes opp fra nanotynne sprekker i skiferstein. Da må geologene forstå hvordan de enkelte molekylene beveger seg. UiO har allerede gjort de første beregningene.

Publisert 28. mai 2013 15:15

Nye matematiske modeller av den flytende massen i jordas indre kan forklare både klimaet og hvordan jordskorpa så ut i urtiden. Modellene er pepret med data fra de verste jordskjelvene de siste hundre år.

Publisert 28. mai 2013 11:07

I Mali sertifiserer myndighetene medisinmenn og medisindamer. Lederen for Institutt for tradisjonell medisin, Drissa Diallo, gir Farmasøytisk institutt i Oslo en del av æren for at Mali er blitt et foregangsland i forskning på tradisjonell medisin.

Publisert 24. mai 2013 14:48

Professor Tyge Greibokk ved Kjemisk institutt er tildelt "The Golay Award"

Publisert 13. mai 2013 09:45

Fremtidens olje må pumpes opp fra nanotynne sprekker i skiferstein. Da må geologene forstå hvordan de enkelte molekylene beveger seg. UiO har allerede gjort de første beregningene.

Publisert 10. mai 2013 09:50

Kvinner over hele verden søker informasjon om legemidler når de blir gravide. Mange blir trolig feilinformert på nettet.

Publisert 6. mai 2013 11:18

Økt rapportering av astma hos barnet har sammenheng med bruk av Ibux, viser en ny studie gjort ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Publisert 22. apr. 2013 13:47

- Kjemisk påvirker CO2 bare i ubetydelig grad de forseglende takbergartene over CO2-lageret og betongen i de tilstøtende brønnene viser resultatene fra SSC-Ramore prosjektet, oppsummerer professor i geologi Per Aagaard ved Universitetet i Oslo, og fortsetter: Men vi mangler fortsatt kunnskap om hva som skjer i de forseglende takbergartene over CO2-reservoaret for å være helt sikre på at lagringen er helt trygt i framtiden. Per Aagaard har ledet det nå avsluttede 5-årige forskningsprosjektet SSC-Ramore som leverte sin sluttrapport til sine samarbeidspartnere i forrige uke.

Publisert 4. apr. 2013 20:28

Det viser en undersøkelse av over 180 000 gravide norske kvinner.