Disputas: Ellen Mengshoel Brevik

cand. scient. Ellen Mengshoel Brevik ved Kjemisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden dr.scient. (doctor scientiarum): Small compounds for targeted radiotherapy

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

Professor Eva Forsell Aronsson, Avdelningen för radiofysik, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborgs Universitet
Professor Jo Klaveness, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Professor II Tor Bjørnstad, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Tyge Greibrokk

Veileder:  Professor Per Hoff (Kjemisk institutt, UiO) og sjefsforsker Kjetil H. Holm (SINTEF Materialer og kjemi, Oslo)

Sammendrag

Strålebehandling av kreft motvirker cellers evne til å vokse og spre seg, og fører ofte til celledød. Ved målrettet intern strålebehandling blir radioaktive isotoper bundet til tumorsøkende molekyler og injisert inn i kreftpasienten. De tumorsøkende molekylene frakter radioaktiviteten til tumorene slik at kreftcellene mottar høye stråledoser samtidig som friskt vev ikke skades. Målet er at målrettet intern stråleterapi skal kunne brukes til behandling av svært små tumorer og av kreft med spredning til andre deler av kroppen, men metoden er fortsatt under utvikling.

Brevik har i sitt doktorgradsarbeid utviklet syntesemetoder for og evaluert flere radioaktive tumorsøkende molekyler med potensiale innen diagnose og stråleterapi av føflekkreft og krefttyper med spredning til beinvev. Resultatene viste at én av forbindelsene var interessant med hensyn til framtidig bruk innen diagnose av føflekkreft. Den beinsøkende forbindelsen som ble evaluert viste lovende resultater for diagnose, smertelindring og stråleterapi av kreft i beinvev, og resultatene har gitt grunnlag for oppstart av kliniske studier i mennesker.

Doktorgradsarbeidet ble utført ved forskningsgruppen for kjernekjemi, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Raul Boris Farina Briceno.

Publisert 29. mars 2012 15:18 - Sist endret 13. apr. 2012 10:14