Stephanies meteoritter flyr verden rundt

Hun ble tidlig fascinert av elefanter og vulkaner og bestemte seg allerede som jentunge for å bli naturforsker. Nå har Stephanie Werner hele universet som arbeidsfelt og drømmer om å finne et nytt solsystem.

Stephanie Werner er ikke bare opptatt av steiner på Mars. På kontoret sitt på UiO har hun en steinsamling fra vår egen planet, jorda.

Foto: Gunhild M. Haugnes

Tidligere i år fant Werner og hennes team krateret på Mars hvor en stor gruppe meteoritter stammer fra. De kunne også slå fast at disse meteorittene, som kalles shergottitter, er over 4 milliarder år.

Funnet har vakt stor oppmerksomhet i utlandet. Det ble først publisert i Science. Deretter har det blitt omtalt hos National Geographics, Reuters, Discovery, New Scientist, Sky and Telescope, NBG News, Mother Nature Network og Businessinsider.com.

-Det er veldig hyggelig, det har strømmet på med gratulasjoner og entusiastiske eposter. Samtidig er det jo også noen kritiske røster.

Satt på resultatene i fire år

Werner kan fortelle at funnet ble gjort allerede i 2010. Men det ble ikke publisert før i år, fordi forskergruppen ville være helt sikre og samtidig bygge opp den nødvendige selvtilliten til å publisere forskningsresultatene.

-Funnet er nemlig ganske kontroversielt. Blant annet er det mange som har ment at shergottittene er rundt 600 millioner år gamle. Vårt funn viser at de er over 4 milliarder år.

Werner fikk tidlig sans for naturvitenskap. Hun vokste opp i Nord-Tyskland med en legefar med stor interesse for astronomi og en kunstnermor med naturvitenskapelig bakgrunn . Begge oppfordret datteren til å gå den veien.

Kloke elefanter

Allerede lenge før hun fylte 10 år skrev hun at hun ville bli naturforsker. Den gang var det elefanter som fascinerte henne mest.

-De er store, rolige og intelligente. Jeg ønsket å lære mer om dem, smiler hun.

Etter at hun som ungjente leste en bok om geofysikk og universets opprinnelse tok interessen en ny retning.

-Jeg ble ikke minst opptatt av vulkaner. Ikke noe er så spennende som et vulkanutbrudd. De viser at vår planet er aktiv og levende. Vi får et innblikk i jordas indre.

Det ble først geologistudier i Kiel. Siden gikk turen til Berlin hvor hun i 2005 tok doktorgrad i den spesielle geologiske utviklingen på Mars.

 

Året etter lokket en mann den ferske geologen til Norge. Først ble det tre år ved NGU (Norges geologiske undersøkelse) i Trondheim, før hun kom til UiO – hvor hun nå er tilknyttet Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) – et senter for fremragende forskning.

-Det var ikke noe planetologimiljø her i Norge. Det er en ulempe, men på den annen side så gjør jo det at jeg kan bygge opp et slikt miljø.

Nytt stort prosjekt

Werner har fått støtte fra Forskningsrådet til et stort prosjekt som går ut til å fortsette forskningen på det konkrete funnet og andre forhold rundt plantenes geologi. Hun søker nå etter to assistenter som skal hjelpe henne med dette arbeidet.

-Jeg håper å finne dem i Norge, men det er ikke så lett.

-Tror du at det er liv på andre planeter?

-Det kan jo hende, men det vet vi ikke. Det er det som er så spennende med forskning. Mange lurer på om det er liv på Mars og andre planeter. Derfor bevilges det mye penger til forskning på universets utvikling. Det har gjort at vi har funnet ut mye annet og det er jo positivt.

-Hva er din forskerdrøm, hva håper du å oppnå?

-Den store drømmen er å finne et nytt solsystem. Man utelukker ikke lenger at det finnes andre solsystemer i tillegg til vårt eget. Det blir omtrent som å lete etter nåla i høystakken. Men kanskje om 15 år, smiler hun.

-Forskingen er en livsstil

-Hvor og hvordan får du ideene som bringer deg videre i forskningen?

-Først og fremst gjennom å snakke med andre forskere. Men det hender også at jeg får ideer når jeg slapper av og gjør noe helt annet – for eksempel rett før jeg våkner om morgenen eller når jeg svømmer.

Forskning er ikke en 9-17-jobb. Spenningen og nysgjerrigheten er en drivkraft som er med meg hele tiden. Det er mer en livsstil enn en jobb.

-Hva er det dine kolleger ville bli overrasket over å vite om deg?

-Det er nok ikke mange om vet at jeg har styrt en ubåt. Som student var jeg invitert av den tyske marinen til å være med på å teste en hydrofon, en undervannsmikrofon som fanger lydbølger. Selve styringen var ikke så vanskelig, det var en joystick og et enkelt panel, sier Werner som også liker å lese.

Den siste boken var «Politi» av Jo Nesbø – men favorittforfatteren er den tyske dramatikeren Bertolt Brecht.

Emneord: Geologi og geofysikk, Astronomi og astrofysikk Av Gunhild M. Haugnes
Publisert 23. apr. 2014 09:30 - Sist endret 31. okt. 2018 15:00