English version of this page

Advanced Grants (AdG)

Advanced Grants er rettet mot etablerte forskere i verdensklasse.

DIME: Disequilibirum metamorphism of stressed lithosphere

Portrettbilde
Bjørn Jamtveit

Prosjektet DIME skal forske på hvordan de ulike bevegelsene i jordskorpen og det øverste laget av jordens mantel (kalt jordens lithosfære) påvirker hverandre.

Tradisjonelt har man tenkt at disse endringene i lithosfæren fullstendig styres av trykk og temperaturendringer diktert av de store platetektoniske prosessene, men nyere forskning viser at det er en dynamisk kobling hvor prosesser nær mineraloverflater i selve bergartene og de store platetektoniske prosessene påvirker hverandre. Det er dette prosjektet DIME skal forske nærmere på.

Les mer om prosjektet.

Stipendholder: professor Bjørn Jamtveit
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Portrettbilde
Ragnar Winther

Finite Element Exterior Calculus Applications

The ambition of this project is to set the scene for a number of new research directions based on FEEC by giving ground-breaking contributions to its foundation. The aim is also to use FEEC as a tool, or a guideline, to extend the foundation of numerical PDE to a variety of problems for which this foundation does not exist.

Les mer om prosjektet.

Stipendholder: professor Ragnar Winther
Prosjektperiode: 1. februar 2014 – 31. januar 2019

Portrettbilde
Andreas Max Kääb

Global Glacier Mass Continuity (ICEMASS)

The ICEMASS project will derive and analyse glacier thickness changes using satellite laser and radar altimetry, and satellite-derived and other digital elevation models, and convert these to a global glacier mass budget. The analysis of these data will enable several major steps forward in glacier and Earth science.

Read more about the project.

Stipendholder: professor Andreas Max Kääb
Prosjektperiode: 1. mars 2013 - 28. februar 2019