English version of this page

Avsluttede ERC-prosjekter

European Research Council (ERC) er et særprogram i kategorien fremragende forskning i EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har hatt mange ERC-tildelinger. Her finner du oversikt over våre avsluttede ERC-prosjekter.

ERC Starting Grants

Se oversikt over avsluttede Starting Grants-prosjekter.

ERC Advanced Grants

Se oversikt over avsluttede Advanced Grants-prosjekter.