English version of this page

Consolidator Grants (CoG)

Consolidator Grants (CoG) er rettet mot viderekommende forskere, det vil si de som har forsket i 7-12 år.

ALMA – The key to the Sun’s coronal heating problem (SolarALMA)

portrettbilde
Sven Wedemeyer

Temperaturen i de ytre lagene av solen overstiger en million grader celsius. Det er uklart hvilke fysiske prosesser disse lagene er oppvarmet gjennom. Til tross for mange forsøk på å løse dette såkalte "koronale oppvarmingsproblemet" i løpet av de siste tiårene, er det fortsatt et av de store åpne spørsmålene i moderne solfysikk.

SolarALMA-prosjektet skal bidra til å løse problemet ved å utnytte de første solobservasjoner med Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA), som er ett av verdens største astronomiske anlegg, i kombinasjon med moderne numeriske simuleringer. Hovedmålet er å identifisere de dominerende fysiske prosesser og deres bidrag til transport og spredning av energi i solatmosfæren. Resultatene vil gi oss nye, viktige svar på sentrale spørsmål om solen og føre oss et betydelig skritt nærmere for å løse det koronale oppvarmingsproblemet som gir generelle implikasjoner for aktiviteten av stjerner.

Les mer om prosjektet

Prosjektholder: Sven Wedemeyer
Prosjektperiode: September 2016 – august 2021

An integrative approach towards the understanding of an adaptive radiation of East African cichlid fishes (CICHLIDX)

Portrettbilde
Walter Salzburger

The East African Great Lakes Tanganyika, Malawi and Victoria are home to several hundreds of species of cichlid fishes. These fishes are highly diverse with respect to mouth and jaw morphology, reflecting their feeding specializations, and coloration.

Cichlids serve as an important model system in evolutionary biology, e.g. to study how new species form. This project focuses on the cichlid fauna of Lake Tanganyika. We will sample all cichlid species in this lake and study their genomes, their particular morphological features and their ecology.

Les mer om prosjektet.

Projektholder: Walter Salzburger
Prosjektperiode: 2015 - 2020