English version of this page

Starting Independent Researcher Grants (StG)

Starting Grants retter seg mot unge, lovende forskere som har som ambisjon å bli ledende forskere eller er i ferd med å etablere sin egen, uavhengige forskningsaktivitet.

NATCOOP: How nature affects cooperation in common pool resource systems

The constraints and dynamics set by nature have a deep and significant impact on economic fundamentals and the ability to successfully manage renewable resources. Social-ecological systems around the globe are under mounting stress and common pool resources are vital, in particular in developing countries. This project aims to establish how nature shapes preferences and incentives of economic agents and how this in turn affects common-pool resource management.

Prosjektholder: Florian Deckert
Prosjektperiode: 1. august 2016 - 31. januar 2021

Mixed-phase clouds and climate (MC2) - from process-level understanding to large-scale impacts

portrettbilde

Målet med prosjektet er å øke forståelsen av skyers rolle i globale klimaendringer, med et spesielt fokus på kalde skyer som kan bestå av både is og flytende vann. Slike skyer er vanlige på høye breddegrader og påvirkes av både forurensning og økende temperaturer i atmosfæren.

Prosjektholder: Trude Storelvmo
Prosjektperiode: 1. mars 2018 - 28. februar 2023

Effects of Medication Use in Pregnancy on Infant Neurodevelopment (DrugsInPregnancy)

Portrettbilde
Hedvig Nordeng

Prosjektet omhandler neuroutvikling hos barn etter eksponering for legemidler i fosterlivet. Bakgrunn for prosjektet er den manglende kunnskapen om hvordan legemidler som brukt under svangerskapet virker inn på utvikling av fosterets hjerne og sentralnervesystem. Svært få land har hatt mulighet for å studere hvordan slike legemidler påvirker barnets hjerne fordi det krever langvarig oppfølging av et stort antall barna som har blitt eksponert for slike legemidler i fosterlivet. I Norge har vi en unik mulighet til å studere konsekvensene av legemiddelbruk i svangerskapet fordi vi har mulighet til å bruke data fra den pågående norske Mor-og-barn undersøkelsen i regi av Folkehelsa. I denne undersøkelsen deltar over 100 000 barn hvor de fleste barna nå er over 8 år. Nordeng har i mange år jobbet med data fra denne studien, men ønsker nå å kombinere data fra spørreundersøkelsene med de biologiske dataene (navlestrengsblod) for å undersøke om legemidler kan påvirke hvordan DNA-uttrykkes, såkalt farmako-epigenetikk.

Prosjektet faller inn under det nye strategiske forskningsinitiativet PharmaTox ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvor hovedhensikten er å kombinere epidemiologiske data, biologiske data, sikkerhetstoksiske modeller og avanserte metoder innen bioinformatikk og biostatistikk for å studere hvordan legemiddelbruk hos mor i svangerskapet påvirker barnets neuroutvikling. Gruppen er tverrfaglig med farmakologer, epidemiologer, statistikere, psykologer, og eksperter på fosterutvikling. Prosjektet vil samarbeide med noen av de fremste forskere i verden på dette området.

Prosjektholder: professor Hedvig Nordeng
Prosjektperiode: 2015 - 2020

Bivariational Approximations in Quantum Mechanics and Applications to Quantum Chemistry (BIVAQUM)

Portrettbilde
 Simen Kvaal

BIVAQUM ligger i grenselandet mellom matematikk, fysikk og kjemi, hvor utfordringen blir å utvikle nye metoder for kvantekjemiske beregninger. Prosjektet skal studere et mindre kjent prinsipp - det bivariasjonelle prinsippet - først fra et matematisk ståsted, dernest å utvikle beregningsmetoder. Dette bivariasjonelle prinsippet er mer generelt enn det “vanlige” variasjonelle prinsippet i kvantemekanikk, og dermed kan man utlede helt nye beregningsmetoder. Dette kan muliggjøre mer nøyaktige og robuste simuleringer.

Les mer om prosjektet.

Prosjektholder: forsker Simen Kvaal
Prosjektperiode: 1. april 2015 - 31. mars 2020

Resonant Nuclear Gamma Decay and the Heavy-Element Nucleosyntehsis (GRESONANT)

Portrettbilde
Ann-Cecilie Larsen

Alle grunnstoffene vi finner i Universet, bortsett fra de aller letteste, har blitt laget i stjerner. Livet på Jorda ville ikke eksistert slik vi kjenner det, om det ikke var for “kokingen” av karbon, oksygen og jern i stjerner som har dødd for lenge siden. Men hva med de tyngre grunnstoffene, slik som gull, bly, og uran? Hvordan har de blitt laget?

Dette ERC-prosjektet går ut på å finne ut mest mulig om hvordan atomkjerner oppfører seg i ekstreme, astrofysiske miljøer, slik som supernovaer og nøytronstjerner som kolliderer. Hva atomkjernene “liker” å gjøre i slike vanvittige forhold, med ekstremt høy temperatur og trykk, er med å bestemme den fordelingen av grunnstoff som vi finner på Jorda og i solsystemet vårt i dag, men det er fortsatt ikke mye vi vet om dette. For å finne ut mer om atomkjernene, vil vi gjøre eksperimentelle studier både ved Oslo Syklotronlaboratorium, Universitetet i Oslo, og ved utenlandske laboratorier i Finland, USA, Sør-Afrika, Japan og Sveits. I tillegg er det en god porsjon teori og astrofysisk modellering involvert for å tolke og forstå hva vi ser i målingene våre. Vi håper å finne noen nye brikker i det store puslespillet for å beskrive hvordan grunnstoffene - og dermed vi - har blitt laget. 

Prosjektholder: forsker Ann-Cecilie Larsen
Prosjektperiode: 1. mars 2015 - 28. februar 2020

Lusi: a unique natural laboratory for multidisciplinary studies of focussed fluid flow in sedimentary basins

Portrettbilde
 Adriano Mazzini

Etter et kraftig jordskjelv nordøst på  Java i Indonesia den 29. mai 2006 dukket det opp en stor slamvulkan som fikk navnet Lusi. Slamvulkanen ligger bare 15 km unna Indonesias nest største by, Surabaya, med over tre millioner innbyggere. Vanligvis dør slike slamvulkaner ut etter kort tid, men Lusi er fortsatt aktiv. 

I dette prosjektet er målet å bruke det pågående Lusi utbruddet til å bedre forstå prosessene pågående i vulkansystemet for å forstå samspill mellom seismisk aktivitet, forkastninger og flyt av magma. 

Les mer om prosjektet

Prosjektholder: forsker Adriano Mazzini
Prosjektperiode: 1. januar 2013 - 31. desember 2018