Tverrnasjonale samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved MN-fakultetet

Flere av særprogrammene i EUs rammeprogram for forskning (nå Horizon 2020, tidl. FP7) utlyser midler til små og store tverrnasjonale prosjekter innen forskning, forskermobilitet og kunnskapsdeling. Prosjektlederen (koordinator) har hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet og fungerer som bindeledd mellom EU-kommisjonen og prosjektpartnerne.

Akkurat nå leder/koordinerer MN-forskere følgende EU-prosjekter:

NanoHeal

NanoHeal er et Marie Sklodowska-Curie European Training Network-prosjekt. Målet med NanoHeal er både å lage egne, og forstå naturlige, materialer som heler seg selv. Det viser seg nemlig at organiske molekyler kan påvirke hvordan mineralkorn binder seg sammen og reagerer. Nettverket består av forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo (NO), Universitetet i København (DK), Imperial College London (UK) , Universitetet Claude Bernard Lyon 1 (FR), Friedrich Alexandar Universität i Erlangen Nürnberg (DE), Technion -  Israel Institute of Technology (IL), IRIS (NO), National Nuclear Laboratory (UK) og industripartnere som inkluderer verdens største sementprodusent Lafarge og oljeselskapet Total, i tillegg til Chemiplastica (IT).Totalt 15 ph.d.-kandidater vil bli utdannet i prosjektet, 3 av dem ved UiO.

NanoHeal ledes av Professor Dag Dysthe
Prosjektperiode: 01.01.2015 -31.12.2018

 

MARmaED

MARmaED er et Marie Sklodowska-Curie European Training Network-prosjekt. Prosjektets mål er å studere marine økosystemendringer fra fysiske og biologiske effekter til økonomisk styrings implikasjoner. Nettverket består av forskningsgrupper ved universitetene i Hamburg, Helsinki, Bergen, Åbo, og Wageningen og DTU Aqua og Météo-France. Prosjektet består av 15 Ph.d.-kandidater med blant annet 2 ved UiO.

MARmaED ledes av Forsker Joël Durant
Prosjektperiode: 01.10.2015 – 30.09.2019

 

PTAL

PTAL er et prosjekt under H2020-COMPET-2015 og er en analog datasamling  av utenomjordisk og  jordisk materiale. Målet er å lage og utforske en spektral  datasamling basert på  både kommersielle og spesielle romfartsinstrumenter, og å bruke denne til å karakterisere den mineralogiske og geologiske utviklingen til  jordliknende planeter og mindre legemer i solsystemet. PTAL-sammenslutningen består av Universitetet i Oslo (koordinator),  University Paris Sud og University of Valladolid. 

PTAL ledes av førsteamanuensis Stephanie Werner
Prosjektperiode: 01.01.2016 - 31.12.2020

 

MELODIC

MELODIC er et prosjekt under H2020-ICT-2016-1 og handler om "store data i nettskyen". Målsetningen til "Melodic" (Multi-cloud Execution-ware for Large-scale Optimised Data-Intensive Computing) er å utvikle et rammeverk som kan nyttiggjøre seg de ulike nettsky-service tilbyderne for derigjennom utvikle mest mulig effektive applikasjoner for håndtering av store datamengder i nettskyen. Ideen er at dette rammeverket selv skal kunne velge de kombinasjoner av service-tilbydere som best møter kravene til gjennomføring, sikkerhet, kostnad m.m. Hvis prosjektet lykkes, vil det føre til en forenkling i utviklingen av dataintensive applikasjoner og prosessering av store datasett - og det vil bedre bruken av tilgjengelige ressurser.

MELODIC ledes av seniorrådgiver Geir Horn
Prosjektperiode: 01.12.2016 - 31.11.2019

 

Publisert 13. mars 2011 08:23 - Sist endret 12. sep. 2018 10:32