Avsluttede prosjekter

Nedenfor finner du mer infomasjon om MNs avsluttede koordinatorprosjekter

ELECTRA

ELECTRAs mål er å utvikle skalerbar fremstilling av HTE-celler med proton-ledende elektrolytter.

ELECTRA ledes av Professor Truls Norby
Prosjektperiode: 03.03.2014 – 02.03.2017

ZeoMorph

ZeoMorph er et Marie Skłodowska-Curie European Industrial Doctorate-prosjekt. Prosjektets mål er å komme frem til detaljerte struktur-egenskap-sammenhenger i hydrokarbon-konverteringsprosesser. Prosjektet består av 5 Ph.d.-kandidater, og med UiOs katalysegruppe og danske Haldor Topsø som fulle nettverkspartnere. Forskningsgrupper ved universitetene i Torino og Aarhus er assosierte partnere.

ZeoMorph ledes av professor Stian Svelle.
Prosjektperiode: 01.09.2013 – 31.08.2017

Optique - Scalable End-user Access to Big Data

Scalable End-user Access to Big Data (Optique) er et storskala-prosjekt under Kommisjonens 8. ICT-utlysning. Det har som mål å løse en av vår tids store industrielle utfordringer, å signifikant redusere tiden det tar å hente ut relevant informasjon fra store datalagre/datastrømmer.

Optique ledes av professor Arild Waaler.
Prosjektperiode: 01.11.2012 – 30.10.2016

 

ENVISAGE - Engineering Virtualized Services

Engineering Virtualized Services (ENVISAGE) er et samarbeidsprosjekt under Kommisjonens 10. ICT-utlysning og har som hovedmål å lette utviklingen av såkalte virtualiserte tjenester.

ENVISAGE ledes av professor Einar Broch Johnsen.
Prosjektperiode: 01.10.2013 – 31.09.2016

 

Metastatic Tumours Facilitated by Hypoxic Tumour Micro-environment

Metastatic Tumours Facilitated by Hypoxic Tumour Micro-environment (METOXIA) er et stort samarbeidsprosjekt under temaet Helse. Prosjektet omhandler kreftforskning og har 21 partnerorganisasjoner i 11 europeiske land. METOXIAs målsetning er å øke kunnskapen rundt metastaser i oksygenfattige mikro-miljøer, for således å utvikle nye strategier for bedre biomarkører innen diagnose, og samtidig forbedre strålebehandling og kjemoterapi.

METOXIA ledes av professor Erik O. Pettersen.
Prosjektperiode: 01.02.2009-31.07.2014

 

Multi-disciplinary University Traditional Health Initiative

Multi-disciplinary University Traditional Health Initiative (MUTHI): Building Sustainable Research Capacity on Plants for Better Public Health in Africa. MUTHI er et koordinasjons- og støtteprosjekt under temaet Helse. Prosjektets overordnede mål er å skape bærekraftige forskningssystemer og -nettverk mellom de afrikanske prosjektpartnerne, omkringliggende samarbeidsinstitusjoner og prosjektets europeiske deltakere, for å fasilitere bedre helse i Afrika i sin helhet. Det primære studieobjektet er tradisjonell medisin.

MUTHI ledes av professor Berit Smestad Paulsen.
Prosjektperiode: 01.01.2011 - 31.12.2014

 

EFFIcient and robust fuel cell with novel ceramic PROton conducting electrolyte

EFFIcient and robust fuel cell with novel ceramic PROton conducting electrolyte (EFFIPRO) er et samarbeidsprosjekt under temaet Energi. Prosjektets mål er å utvikle stabile og robuste elektrolytter og elektroder for protonledende brenselsceller. Prosjektet sikter mot å gjøre protonledende keramiske brenselceller tilgjengelige innen 2020 og å utvikle en dominerende teknologi innen slike celler.

EFFIPRO ledes av professor Truls Norby.
Prosjektperiode: 01.05.2009 - 30.04.2012.

 

MAterials for High Energy Accumulators in Traction and Tools

MAterials for High Energy Accumulators in Traction and Tools (MAHEATT) er et samarbeidsprosjekt under temaet Energi/NMP. Prosjektets sikter mot å øke effektiviteten i Li-ion-batterier. MAHEATT skal utvikle prototyper for neste generasjon Li-ion-batterier med et spesielt fokus på applikasjoner innen transportteknologi og håndholdte apparater.

MAHEATT ledes av professor Helmer Fjellvåg.
Prosjektperiode: 01.04.2009. - 31.03.2012

 

IRIS - Interests and Recruitment in Science

Interests and Recruitment in Science (IRIS) er et samarbeidsprosjekt innen særprogrammet Kapasitet. Hovedmålsetningen i IRIS er å forstå hva som fører til at få unge (spesielt jenter) velger realfaglig og teknologisk utdanning. Prosjektet ser på hvilke faktorer som påvirker rekruttering, gjennomføring og kjønnsbalanse innen naturvitenskap, teknologi og matematikk i høyere utdanning.

IRIS ledes av førsteamanuensis Ellen Karoline Henriksen.
Prosjektperiode: 01.05.2009 – 30.04.2012

Publisert 24. sep. 2013 10:17 - Sist endret 12. sep. 2018 10:32