English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

CompSci-doktorgradssatsingen

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

logo

Ressurser og verktøy

Arrangementer

27 mai
09:00, Academic Writing Centre, Georg Sverdrups hus
27 mai
10:00, Zoom: Academic Writing Centre
03 juni
10:00, Zoom: Academic Writing Centre

Disputaser

i dag mai
13:15, Aud 1, Geologibygningen
03 juni
13:15, Chemistry building: Auditorium 2
07 juni
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus / Zoom
09 juni
13:15, room 720 and Zoom - Niels Henrik Abels hus
10 juni
12:15, Auditorium 2, Helga Eng

Oppslagstavle


Kontaktpunkter

Viktige kontaktpunkter for ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet

Dr.philos.