English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

CompSci-doktorgradssatsingen

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

logo

Ressurser og verktøy

Arrangementer

10 okt.
09:00, Sundvolden hotel
11 okt.
Sundvolden hotel
14 okt.
09:00, DSC-Oasen, HumSam library, Georg Sverdrups hus
27 okt.
12:00, Hybrid: Georg Sverdrups hus and Zoom
24 nov.
12:00, Hybrid: Georg Sverdrups hus and Zoom

Disputaser

07 okt.
13:15, Lille Fysiske auditorium, Fysikkbygningen
10 okt.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole Johan Dahls hus
11 okt.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus / Zoom
13 okt.
12:15, Auditorium, Gydas vei 8
14 okt.
12:15, Auditorium 2, Helga Eng

Oppslagstavle


Kontaktpunkter

Viktige kontaktpunkter for ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet

Dr.philos.