English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

CompSci-doktorgradssatsingen

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

logo

Ressurser og verktøy

Arrangementer

03 des.
10:00, Zoom: Academic Writing Centre
08 des.
12:00, Georg Sverdrups house, undervisningsrom 2
10 des.
09:00, Academic Writing Centre, Georg Sverdrups hus
10 des.
10:00, Zoom: Academic Writing Centre
14 des.
12:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 152

Disputaser

02 des.
03 des.
13:15, Zoom / Aud 1, Geologibygningen
07 des.
13:15, Zoom / Aud 1, Geologibygningen
09 des.
13:15, Nucleus, Bikuben, the Kristine Bonnevie building
10 des.
12:15, Auditorium 2, Helga Eng

Oppslagstavle


Kontaktpunkter

Viktige kontaktpunkter for ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet

Dr.philos.