English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

CompSci-doktorgradssatsingen

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

logo

Ressurser og verktøy

Arrangementer

28 jan.
10:00, Zoom: Academic Writing Centre
04 feb.
09:00, Academic Writing Centre, Georg Sverdrups hus
04 feb.
10:00, Zoom: Academic Writing Centre
14 mars
11:45, Faros, Forskningsparken, Gaustadalleén 21

Disputaser

28 jan.
13:15, Nucleus, Bikuben, the Kristine Bonnevie building
28 jan.
13:15, Zoom (videolink)
04 feb.

Oppslagstavle


Kontaktpunkter

Viktige kontaktpunkter for ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet

Dr.philos.