Informasjon til disputasleder

Instituttbestyrer er av dekanen bemyndiget til å lede disputasen. Dersom instituttbestyrer er forhindret, kan den ledes av visebestyrer eller en seniorforsker ved instituttet.

Prøveforelesning

Disputaslederen ønsker velkommen til prøveforelesningen og introduserer kandidaten. Bedømmelseskomiteen er til stede for å vurdere om prøveforelesningen er bestått.

Disputas

Disputaslederen gjør kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt gir en kort, formell introduksjon av kandidaten.

Etter at disputasen er avsluttet er det anledning for disputasleder til, på vegne av bedømmelseskomiteen etter at denne har hatt et kort møte, å informere om komiteens vurdering av kandidatens disputas.

Forslag til opplesningstekst for disputasleder for disputasen (Word)

Publisert 17. apr. 2015 11:13 - Sist endret 5. feb. 2021 11:18