English version of this page

Doktormiddag og kreering

Du velger selv om du vil arrangere doktormiddag, og du betaler selv for arrangementet. Noen av utgiftene kan trekkes av på skatten.

Doktormiddag

Du står fritt i hvordan du legger opp arrangementet, fra en stor middag i kjole og hvitt, til et koldtbord i forlengelsen av disputasen, eventuelt til ingen doktormiddag i det hele tatt. Måltidet skal uansett finne sted samme dag som disputasen. Det er vanlig, men slett ikke nødvendig, med en doktormiddag der antrekket er smoking eller mørk dress. Middagen er offisiell, men kan ha en mindre offisiell siste del.

Taler

Det er vanlig at disputasleder, det tredje medlemmet i bedømmelseskomiteen og veileder holder tale. Videre er det tradisjon at doktoranden taler og takker universitetet, komiteen, fagmiljøet, familie osv.

Bordplassering

Når det gjelder bordplassering står du relativt fritt. Doktoranden med ledsager, komitémedlemmene, veileder, disputasleder og instituttleder bør imidlertid få sentrale plasser ved bordet.

Fratrekk på skatten

Doktoranden må selv dekke utgiftene til middagen. Komité, veileder(e), disputasleder og instituttleder er selvskrevne gjester.

Enkelte ønsker å invitere veldig mange, og du kan da be gjestene om å betale en egenandel, dog med unntak for de førnevnte.

Noen av utgiftene kan trekkes fra på skatten: "Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag."

Du får kun fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner.

Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.

Kreeringsseremonien

Etter prøveforelesning(er) og disputas avgir bedømmelseskomiteen en godkjenning av disse til fakultetet. På bakgrunn av denne godkjenningen kreeres doktoranden til philosophiae doctor (ph.d) eller doctor philosophiae av Universitetsstyret.

Universitetet arrangerer kreeringsseremonier fire ganger i året der dekanene presenterer fakultetenes doktorander og det overrekkes diplom. Seksjon for forskningsadministrasjon ser til at de kommende doctores får invitasjon til seremonien.

Les mer om kreering

Doktordiplomene

Utdelingen av doktordiplomene står sentralt i kreeringsseremonien. De ferdig disputerte får to vitnemål:

  • et diplom med tekst på latin (praktutgaven)
  • et vedlegg til diplomet (kalt ”diplomvedlegg”) til bruk i praktiske sammenhenger

Diplomvedlegget utstedes både på norsk og på engelsk.

Dersom du ikke kan komme til kreeringen, sendes diplomet til din privatadresse etter kreeringen.

Midlertidig dokumentasjon

Det kan ofte ta noen måneder mellom doktorgradsprøvene og kreeringsseremonien, gitt at kreeringene kun foregår kvartalsvis og har lang forberedelsestid.

Dersom du har behov for dokumentasjon på avlagt doktorgrad før kreeringen finner sted, kan instituttets saksbehandler være behjelpelig med et kort bekreftelsesbrev.

Du må selv kontakte ditt institutt i slike tilfeller.

Kontakt

Har du spørsmål om doktorkreeringen?

Ta kontakt med Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer:
Gry Kolbjørnsen

Publisert 17. apr. 2015 11:12 - Sist endret 17. jan. 2022 15:13