English version of this page

LaTeX-mal for doktoravhandlinger

Malen består av to deler:

 1. phduio.cls – Denne filen definerer den avhandlingsspesifikke layouten. Det er ikke ment at sluttbrukeren skal manipulere filen. Vennligst les dokumentasjonen.
 2. phdstyle.sty og .tex-filer – Disse danner et skjelett for avhandlingen og er et valgfritt tillegg for å bidra til å holde skrivingen strukturert og organisert. Disse filene kan redigeres fritt av brukeren. Sjekk den tilhørende guiden for store dokumenter.

Ofte stilte spørsmål

 1. Hvilken TeX-distribusjon anbefaler dere? TeX Live. Det er en utmerket distribusjon for Mac, Windows og Linux.
 2. Hvordan fjerner jeg referansenøkler fra margen? Bruk dokumentklassevalget final: \documentclass[final]{phduio}
 3. Hvordan kompilerer jeg referanselisten? Filen phdstyle.sty importerer pakken biblatex med valget backend = biber. For å kompilere referanselisten må du kjøre biber på hovedfilen eller endre til backend = bibtex og kjøre bibtex. I det sistnevnte tilfellet må du kjøre bibtex på hver.aux-fil generert av refsection hvis du bruker den artikkelbaserte malen.
 4. Hvordan endrer jeg referanse- og siteringsstilen? Filen phdstyle.sty importerer pakken biblatex med valget style = alphabetic. Bytt ut alphabetic med et annet stilnavn.
 5. Hvorfor får jeg en feilmelding som sier at giveninits er udefinert? Filen phdstyle.sty importerer pakken biblatex med valget giveninits = true.  Feilmeldingen indikerer at du benytter en gammel versjon av biblatex. Den beste løsningen er å oppdatere TeX-distribusjonen til siste versjon. Alternativt, bytt ut giveninits med firstinits.
 6. Hvorfor virker ikke \citet og \citep? Disse kommandoene er ikke definert i biblatex; de analoge kommandoene heter henholdsvis \cite og \parencite. Du kan definere \citet og \citep til å kalle på motstykkene sine ved å legge til \let\citet\cite og \let\citep\parencite i preambelet.
 7. Hvordan kan jeg bruke en fragile macro inni \title eller \author? Plasser \protect foran macroen.
 8. Hvorfor nullstilles artikkelnummeret til I? Mest sannsynlig initierer den foregående artikkelen vedlegg med den globale macroen \appendix, hvilket nullstiller kapitteltellingen. Vedleggene bør istedenfor plasseres inne i den lokale omgivelsen \begin{subappendices} ... \end{subappendices}.
 9. Hvorfor er det en blank side foran noen kapitler? Et av de formelle kravene til layouten er at kapitler skal starte på en høyreside. En blank side settes inn der dette ikke forekommer naturlig.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger ytterligere assistanse med malen kan du sende en e-post til latexguru@ub.uio.no.

Publisert 15. feb. 2019 17:30 - Sist endret 31. aug. 2020 23:14