Framdriftsrapportering ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Kandidat og veiledere skal rapportere om fremdriften i doktorgradsutdanningen fra og med 3. semester.

3. semesterrapportering

Første rapportering skjer i tredje semester. Kandidat og veiledere innkalles til et møte med lokalt ph.d.-utvalg. Innkalling skjer tidligst 12 måneder, senest 15 måneder etter tilsettingsdato.

Gjennomføring:

  • Kandidat skal gi en presentasjon av prosjektet for komiteen (varighet: ca. 15. minutter)
  • Komiteen snakker med kandidaten uten veileder til stede (varighet: ca. 15. minutter)
  • Komiteen snakker med veiledere  uten kandidaten til stede (varighet: ca. 15. minutter)
  • Komiteen oppsummerer og skriver rapport. Eventuelle tiltalk, dersom det er nødvendig, vil gå fram av rapporten.

Årsrapportering

I femte semester skal kandidat og veiledere levere en årsrapport om framdriften i prosjektet Kandidat og hovedveileder skal levere separate rapporter innen en gitt frist. Det vil også kreves årsrapportering i 7. og eventuelt 9. semester hvis nødvendig.

Årsrapporteringen skjer elektronisk ved bruk av Nettskjema, og det skal rapporteres for perioden 31. juli - 1. august.

Medveiledere kan medsignere rapport fra hovedveileder eller fylle ut egen rapport.

Nettskjema: Rapport - Kandidat
Nettskjema: Rapport - Hovedveileder
Nettskjema: Rapport - Medveileder

Publisert 4. juni 2015 13:20 - Sist endret 14. apr. 2016 09:55