Framdriftsrapportering ved Institutt for teoretisk astrofysikk

Kandidat og veiledere skal rapportere om fremdriften i doktorgradsutdanningen fra og med 3. semester.

3. semesterrapportering

Første rapportering skjer i tredje semester. Kandidat og veiledere innkalles til et møte med lokalt ph.d.-utvalg. Innkalling skjer tidligst 12 måneder, senest 15 måneder etter tilsettingsdato.

Gjennomføring:

  • Kandidat skal gi en presentasjon av prosjektet for komiteen (varighet: ca. 15. minutter)
  • Komiteen snakker med kandidaten uten veileder til stede (varighet: ca. 15. minutter)
  • Komiteen snakker med veiledere  uten kandidaten til stede (varighet: ca. 15. minutter)
  • Komiteen oppsummerer og skriver rapport. Eventuelle tiltalk, dersom det er nødvendig, vil gå fram av rapporten.

Årsrapportering

I femte semester skal kandidat og veiledere levere en årsrapport om framdriften i prosjektet. Kandidat og hovedveileder skal levere separate rapporter innen en gitt frist. Det vil også kreves årsrapportering i 7. og eventuelt 9. semester hvis nødvendig.

Gjennomføring

  • Årsrapporteringen skjer elektronisk ved bruk av Nettskjema. Kandidat og veileder vil få tilgang til hvert sitt nettskjema fra studieadm. ved instituttet. Medveiledere kan medsignere rapport fra hovedveileder.
  • De som utrykker behov for hjelp vil bli kalt inn til møte med ph.d.-utvalget for å finne på løsninger sammer. 
  • Komiteen oppsummerer og skriver rapport. Eventuelle tiltalk, dersom det er nødvendig, vil gå fram av rapporten.

Nettskjema: Rapport - Kandidat
Nettskjema: Rapport - Hovedveileder

Publisert 4. juni 2015 13:20 - Sist endret 9. feb. 2022 11:56