Framdriftsrapportering for ph.d.-kandidater og veiledere ved Fysisk institutt

Ph.d.-kandidater og veiledere ved Fysisk institutt skal gi tilbakemelding om status for arbeidet med doktorgraden årlig og i et møte som gjennomføres i 3.semester. Målet med rapporteringene er å oppdage eventuelle utfordringer og legge til rette for kandidatens gjennomføring.

3. semesteroppfølging

Som en del av oppfølging av ph.d. kandidatene ved MN-fakultetet gjennomføres det en rapportering om framgang i ph.d. studiets 3. semester. Dette skjer i form av et møte der ph.d.-kandidat, hovedveileder (evt. medveileder(e)) og representanter fra ph.d. utvalget ved instituttet er til stede. Kandidat og hovedveileder blir kontaktet om tidspunkt for rapporteringen.

I forkant av møtet bes kandidaten om å forberede en presentasjon som varer ca. 12 minutter. Presentasjonen bør inneholde følgende punkter:

  • En kort beskrivelse av prosjektet
  • Om arbeidet hittil går etter planen, eventuelt om kandidaten er forsinket eller i forkant sammenlignet med avtalen
  • Kommentarer til eventuelt pliktarbeid
  • Fremdrift når det gjelder opplæringsdelen
  • Publikasjoner hittil
  • Hvordan samarbeidet med veiledere er 

Presentasjonen kan være på norsk eller engelsk. Representantene fra ph.d. utvalget vil kjenne prosjektbeskrivelsen som du leverte da du søkte om opptak til ph.d. programmet. 

Veiledningsforhold skal drøftes både med og uten veileder tilstede. 

 

Tidspunkter for 3.semesteroppfølging våren 2022 

Årlig rapportering

Alle ph.d.-kandidater, hoved- og medveiledere skal årlig rapportere om fremdrift. Dette gjøres ved å svare i et nettskjema. Studieadministrasjonen ved Fysisk institutt sender ut lenke til skjemaet og informasjon om dette.

Publisert 5. juni 2015 10:45 - Sist endret 10. feb. 2022 14:34