Fremdriftsrapportering ved Fysisk institutt

3. semesterrapportering

Som en del av oppfølging av ph.d. kandidatene ved MN-fakultetet gjennomføres det en rapportering om framgang i ph.d. studiets 3. semester. Dette skjer i form av et møte der ph.d.-kandidat, hovedveileder (evt. medveileder(e)) og representanter fra ph.d. utvalget ved instituttet er til stede. Kandidat og hovedveileder blir kontaktet om tidspunkt for rapporteringen.

I forkant av rapporteringen ber vi deg om å forberede en presentasjon som varer ca. 25 minutter. Presentasjonen bør inneholde følgende punkter:

  • En kort beskrivelse av prosjektet ditt
  • Om arbeidet ditt hittil går etter planen, evt. om du er forsinket eller i forkant sammenlignet med avtalen din
  • Om du har pliktarbeid, evt. hvor stor prosentandel
  • Fremdrift når det gjelder opplæringsdelen
  • Publikasjoner hittil
  • Hvordan samarbeidet med veiledere er, og hvor ofte du har veiledning

Veiledningsforhold skal drøftes både med og uten veileder tilstede.

Tidspunkter for 3.semesterrapportering høsten 2019

Årlig rapportering

Alle ph.d.-kandidater, hoved- og medveiledere skal  årlig rapportere om fremdrift. Dette gjøres ved å svare i et nettskjema. Studieadministrasjonen ved Fysisk institutt sender ut lenke til skjemaet og informasjon om dette.

Publisert 5. juni 2015 10:45 - Sist endret 28. aug. 2019 10:07