English version of this page

Fremdriftsrapportering for ph.d.-kandidater og veiledere ved Institutt for geofag

Kandidat og veiledere skal rapportere om fremdriften i løpet av doktorgradsarbeidet. Dette er for å sikre god støtte og for å legge til rette for en god gjennomføring.

Fremdriftsrapporteringen består først av ett obligatorisk rapporteringsmøte i 3. semester, og deretter årlige rapporteringer som gjøres elektronisk via nettskjema.

3. semestersrapportering

Ph.d.-kandidatene blir invitert til et møte tidligst 12 måneder og senest 15 måneder etter tilsettingsdato. Møtet i 3. semester er obligatorisk og hensikten er oppfølging av veilederforholdet og kandidatens fremdrift i ph.d. arbeidet.

Møtet er til for at kandidaten skal få presentert arbeidet sitt til nå, for å få innspill og nye ideer for videre arbeid, tenke over prosjektplanene på nytt og øke kandidatenes tilfredshet med og selvtillit i forhold til eget arbeid. Møtet muliggjør også å identifisere utfordringer og iverksette passende tiltak for å løse problemene.

Komitéen forventer ikke at ph.d.-kandidaten skal vise fram signifikante akademiske resultater, men de ønsker å finne ut av hvordan det går og forsikre seg om at prosjektet utvikler seg som planlagt.

Prosedyre ved 3. semestersrapportering

 • Seksjonsleder utnevner en komité med tre medlemmer, og det settes en dato for møtet i samtale med ph.d.-kandidaten og veilederne.
 • På møtet starter kandidaten med å gi en presentasjon (maks 30 minutter) av hva som er gjort til nå i ph.d prosjektet.
 • Det holdes en samtale der både ph.d.-kandidaten og veilederne er til stede.
 • Komitéen snakker med kandidaten alene og dette er kandidatens mulighet til å snakke fritt og konfidensielt.
 • Komitéen kan be om en samtale alene med veilederen om de føler det er nødvendig.
 • I løpet av møtet fyller komitéen ut rapporteringsskjema. 

Årlige fremdriftsrapporteringer

Etter møtet i 3. semester er avholdt kommer ph.d.-kandidaten og veilederne inn i den årlige fremdriftsrapporteringen. Studieadministrasjonen sender ut en påminnelse med lenke til skjema ved begynnelsen av hvert året.

De årlige rapportene fra doktorgradskandidatene og veilederne er et viktig redskap for oppfølging av den enkelte kandidaten og av veilederforholdet. Det er derfor viktig at alle leverer rapporten.

Prosedyre ved årlige fremdriftsrapporteringer

 • Det rapporteres for forrige år etter nyttår. Det sendes for eksempel ut rapportering for 2020 i januar 2021.
 • Det rapporteres via et nettskjema som sendes ut per epost. Administrasjonen samler inn separate rapporter fra kandidater og veiledere og de er konfidensielle. Medveiledere kan velge å slutte seg til hovedveilederens rapport, istedenfor å sende inn en egen.
 • Alle kandidater tilbys en samtale med leder for ph.d-utvalget i etterkant av rapporteringen. Men det er når som helst mulighet for å be om et møte med leder for ph.d-utvalget. Ta kontakt med studieadministrasjonen for nærmere avtale.
 • Leder for ph.d-utvalget og studieadministrasjonen sammenligner svarene fra veiledere og kandidater. Ved avvik gjennomføres samtaler med ph.d.-kandidater eller veiledere.
 • Når kandidaten har gjennomført disputasen makuleres alle papirer fra rapporteringene.

Hvem kan og må fremdriftsrapportere årlig?

Det skal rapporeres hvis:

 • møtet i 3. semester er gjennomført

Hvem kan, men må ikke fremdriftsrapportere årlig?

Alle kandidater og deres veiledere som

 • har hatt tredjesemestesrapportering i løpet av det året det rapporteres for
 • har startet opp i det året det rapporteres for
 • er i permisjon. Det skal rapporters for det tidsrommet de har vært aktive på programmet i rapporteringsperioden.
 • har en utløpt avtale, men som fortsatt holder på med sitt ph.d.-prosjekt. Husk i så fall å søke om forlengelse av avtale.

Hvis avhandlingen er levert?

 • Det skal ikke rapporteres årlig for kandidater som har levert avhandlingen.
Publisert 10. juni 2015 10:25 - Sist endret 2. juli 2020 09:44