Fremdriftsrapportering ved Institutt for geofag

Instituttet har utarbeidet følgende prosedyre for årlig fremdriftsrapportering:

  1. Studieseksjonen samler inn separate skriftlige fremdriftsrapporter fra ph.d.-kandidater og veiledere. Medveiledere kan slutte seg til hovedveilederes rapport. ph.d.-kandidatene
  2. kan gjennom skjemaet gi beskjed om at de ønsker en kort konfidensiell samtale med instituttledelsen/seksjonsleder/leder for ph.d.-utvalget.
  3. De som ikke har svart får opptil 2 purringer.
  4. Instituttledelsen/seksjonsleder/leder for ph.d.-utvalget/studieseksjonen sammenligner svarene fra ph.d.-kandidater og tilhørende veiledere.
  5. Ved avvik gjennomfører instituttledelsen/seksjonsleder/leder for ph.d.-utvalget samtaler med ph.d.-kandidater og veiledere. Det føres referat fra samtalene hvor eventuelle tiltak noteres.
  6. Det gjennomføres samtaler med de som kar krysset av for dette.
  7. Referatene arkiveres i studentmappene for videre oppfølging.
  8. Når kandidaten har gjennomført disputasen makuleres alle papirer fra rapporteringene.
Publisert 10. juni 2015 10:25 - Sist endret 10. juni 2015 10:38