Fremdriftsrapportering ved Institutt for geofag

Kandidat og veiledere skal rapportere om fremdriften i studieløpet for et doktorgradsarbeid. Dette er for å sikre god støtte rundt ph.d. kandidatene, og for å legge til rette for en god gjennomføring av ph.d prosjektet.

Fremdriftsrapporteringen består av en obligatorisk rapportering i 3. semester der det brukes et eget skjema, og deretter årlige rapporteringer som gjøres elektronisk via nettskjema.

3. semesterrapporteringen

Kandidat og veiledere innkalles til et møte med lokalt ph.d.-utvalg. Innkalling skjer tidligst 12 måneder, senest 15 måneder etter tilsettingsdato. Denne 3. semester rapporteringen er obligatorisk for alle som tar doktorgraden ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Last ned word-skjema for fremdriftsrapportering: Norsk / Engelsk

Årlige fremdriftsrapporteringer

Etter 3. semesterrapporteringen må ph.d. kandidaten delta på årlige fremdriftsrapporteringer. Kandidaten er da i sitt 5. semester, alternativt 4. semester, avhengig av når på året kandidaten startet på doktorgradsprogrammet.

Det blir når det er aktuelt sendt ut en invitasjon fra Studieseksjonen ved instituttet til å rapportere  elektronisk via et nettskjema.

Både ph.d. kandidaten og veileder skal besvare nettskjemaet.

Prosedyre for fremdriftsraporteringer

Instituttet har utarbeidet følgende prosedyre for årlig fremdriftsrapportering:

  1. Studieseksjonen samler inn separate skriftlige fremdriftsrapporter fra ph.d.-kandidater og veiledere. Medveiledere kan slutte seg til hovedveilederes rapport.
  2. Ph.d.-kandidatene kan gjennom skjemaet gi beskjed om at de ønsker en kort konfidensiell samtale med instituttledelsen/seksjonsleder/leder for ph.d.-utvalget.
  3. De som ikke har svart får opptil 2 purringer.
  4. Instituttledelsen/seksjonsleder/leder for ph.d.-utvalget/studieseksjonen sammenligner svarene fra ph.d.-kandidater og tilhørende veiledere.
  5. Ved avvik gjennomfører instituttledelsen/seksjonsleder/leder for ph.d.-utvalget samtaler med ph.d.-kandidater og veiledere. Det føres referat fra samtalene hvor eventuelle tiltak noteres.
  6. Det gjennomføres samtaler med de som kar krysset av for dette.
  7. Referatene arkiveres i studentmappene for videre oppfølging.
  8. Når kandidaten har gjennomført disputasen makuleres alle papirer fra rapporteringene.
Publisert 10. juni 2015 10:25 - Sist endret 23. okt. 2017 13:19