Hva lærer du

Ph.d.-programmet ved MN

Kunnskap

En kandidat med doktorgrad fra MN …

 • er i kunnskapsfronten innen sitt fagområde og kan bidra til videre utvikling av faget
  • er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og metoder (K1)
  • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter (K2)
  • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet (K3)

Ferdigheter

En kandidat med doktorgrad fra MN …

 • kan drive og gjennomføre forskningsarbeid
  • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid (F1)
  • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt nivå (F2)
  • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på̊ fagområdet (F3)

Generell kompetanse

En kandidat med doktorgrad fra MN …

 • kan identifisere begrensninger og muligheter ved egen forskning: faglig, etisk og samfunnsmessig
  • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet (G1)
  • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon for å møte samfunnsmessige og globale utfordringer samt å tilføre samfunnet verdi (G5)
 • kan formidle og kommunisere egen og andres forskning til ulike målgrupper
  • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora (G3+G4)
 • kan bidra til komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter (G2)
 • kan foreta strategisk karriereplanlegging
  • kan kartlegge, utvikle og formidle egne faglige og generiske ferdigheter og kompetanse
  • innehar en generell bevissthet om karriereveier innen akademia, samfunns- og næringsliv
Publisert 17. apr. 2015 10:53 - Sist endret 28. okt. 2021 09:09