Fremdriftsrapportering ved Institutt for biovitenskap

Ph.d.-kandidater skal avholde presentasjon i sitt 3., 5. og eventuelt 7. semester

  • 5. semesterrapporteringen skal forankres i 3. semesterrapporteringen. Tilsvarende skal den eventuelle 7. semesterrapporteringen forankres i de to foregående rapporteringene. De nye rapporteringene vil da fokusere i større grad på progresjon, i motsetning til 3. semesterrapportering som er en presentasjon av prosjektet og der progresjon er en del av en helhet
  • 5. og 7. semesterrapporteringene skal være mindre omfattende enn 3. semesterrapporteringen: Ph.d.-kandidaten holder en presentasjon på 15-20 minutter og hele sesjonen forventes å vare ikke mer enn 90 minutter
  • Det skal fortrinnsvis være samme komite som følger ph.d.-kandidaten gjennom et ph.d.-løp
  • Medlemmene skal helst være tilknyttet UiO da det ikke utbetales honorar for eksterne personer
  • Skjema som skal fylles ut vil referere til 3.semesterrapporteringsskjema i form og innhold, men er ment å være en enklere versjon
Publisert 9. juni 2015 14:46