English version of this page

Fremdriftsrapportering ved Institutt for informatikk

Instituttet har lokale rutiner for rapportering under gjennomføring av studiet. 3.semester rapportering er obligatorisk for alle som tar doktorgraden ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet. De påfølgende årene har vi innført årlig progresjonsrapport.

Institutt for informatikk har delegert dette ansvaret til den enkelte forskningsgruppe som ph.d.-kandidaten tilhører.

Instituttet har utarbeidet egne retningslinjer som tillegg:

 

Publisert 9. juni 2015 15:27 - Sist endret 29. mai 2018 07:33