English version of this page

Fremdriftsrapportering ved Institutt for teknologisystemer

Kandidat og veiledere skal rapportere om fremdriften i doktorgradsutdanningen fra og med 3. semester

3. semesterrapportering

Første rapportering skjer i 3. semester. Kandidat og veiledere innkalles til et møte med en komité fra instituttet. Både kandidat og veiledere får innkalling når tidspunkt for rapportering er fastsatt.
I forkant av rapporteringen skal kandidaten forberede en presentasjon på ca 25 minutter som skal holdes for komiteén. Presentasjonen bør inneholde følgende punkter:
  • En kort beskrivelse av prosjektet
  • Om arbeidet går etter planen eller om det er forsinket eller i forkant i forhold til avtalen
  • Om det er pliktarbeid i avtalen og i tilfelle hvor stor prosentandel
  • Fremdrift når det gjelder opplæringsdelen
  • Publikasjoner hittil

Etter presentasjonen har komitéen et møte med kandidaten uten veiledere til stede og deretter et møte med veiledere uten kandidaten tilstede.

Komitéen oppsummerer og skriver en rapport. Eventuelle tiltak vil gå fram av rapporten.

Årsrapportering

Alle ph.d.-kandidater og veiledere skal årlig rapportere om fremdrift i prosjektet. Dette gjøres ved å svare på et nettskjema. Administrasjonen ved instituttet sender ut lenke til skjema med informasjon.

Publisert 8. mars 2019 15:29 - Sist endret 5. apr. 2019 13:11