Kvalitetssystemet for doktorgradsutdanningen ved MN-fakultetet

Kvalitetssystemet for doktorgradsutdanningen er en del av Kvalitetssystemet ved UiO som skal bidra til å sikre og videreutvikle studiekvaliteten ved universitetet, og gjelder for studier både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Systemet er delt inn i en sentral systembeskrivelse, hvor doktorgradsutdanningen er et eget kapittel, og som inneholder felles rammer for kvalitetsarbeidet. I tillegg har MN-fakultetet en egen beskrivelse som er spesielt for fakultetets doktorgradsprogram.

Kvalitetssystemet omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra rekruttering av søkere til avslutning av studiet og overgang til arbeidslivet. Det er Universitetsstyret som har det overordnede ansvaret for kvalitetssystemet ved UiO.

Publisert 29. mai 2015 13:55 - Sist endret 6. jan. 2016 16:38