English version of this page

Ekstern finansiering

Her er en oversikt over noen mulige eksterne finansieringskilder for ph.d.-studiet.

Normalt vil du ikke få opptak til ph.d.-programmet uten finansiering for 3 års fulltidsutdanning. Du må selv skaffe finansiering, og dette gjøres oftest i samarbeid med potensiell veileder.

Du kan søke om opptak på programmet og være ansatt ved en annen institusjon enn UiO.  Finansieringen til ph.d.-prosjektet kan for eksempel komme fra:

  • stilling ved høgskole eller annet universitet
  • stilling i annen vitenskapelig institusjon med tid til egen forskning
  • stilling ved en ekstern bedrift eller organisasjon

JobbNorge

EURAXESS

Forskningsrådet har ordninger for ansatte i offentlig sektor og private bedrifter, henholdsvis offentlig sektor ph.d. og nærings-ph.d.

Hvis du ikke er fullfinansiert gjennom en slik stipendordning, er det et krav at minimum 50 % av arbeidstiden kan benyttes til forskerutdanning, og normalt skal minimum ett år avsettes til fulltidsstudier. Det er ikke anledning til å planlegge gjennomføring av doktorgradsutdanningen med en progresjon som gir lengre studieløp enn 6 år.

Les mer om søknad og opptak til ph.d.-programmet i realfag.

Publisert 13. apr. 2015 08:44 - Sist endret 27. juni 2018 17:05