English version of this page

Søknad og opptak til ph.d.-programmet i realfag

Søknaden skal du sende til det instituttet du skal ta doktorgrad ved.

Når du innvilges opptak til ph.d.-programmet, får du samtidig studierett til doktorgradsemnene som tilbys ved MN-fakultetet.

Dersom du ønsker å ta emner på lavere nivå utenom opplæringsdelen, må du søke om opptak til enkeltemner og betale semesteravgift som ordinær student.

Opptakskrav

For å få opptak til ph.d.-programmet i realfag gjelder disse kravene:

 • mastergrad eller tilsvarende
 • utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

Dersom du ikke oppfyller disse kriteriene, kreves ekstra argumentasjon fra veileder og fra grunnenheten. Her bør det, fra grunnenhetens side, legges vekt på veileders dokumenterte evne til å få ph.d.-kandidatene ferdig. Eventuelt kan det angis hvordan grunnenheten skal følge opp ph.d.-kandidaten og dermed sikre gjennomføring.

Hvis fagmiljøet eller fakultetet finner at du mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan du pålegges tilleggskrav utover det obligatoriske i doktorprogrammet.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på ph.d.-programmet. Internasjonale søkere må dokumentere dette før tilsetning ved å ta en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere fra EU/EØS-land
 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et av de nordiske landene eller Nederland
Publisert 27. mai 2015 17:32 - Sist endret 27. aug. 2019 16:56